Kinderopvang Barbabella

Gespecialiseerd in kleinschalige kinderopvang van 0 - 4 jaar

Thema Sinterklaas

Thema's worden aangekondigd wat er gaat gebeuren. Sinterklaas feest is in aantocht.

Verjaardag vieren

Als Kiki of Boris een feesthoedje op heeft is er een feestje te vieren

Nieuw seizoen

Seizoen lente, hebben de kinderen een lammentje geknutseld. Boris de beer had er al eentje geschilderd als voorbeeld.

Kiki en Boris de beer in Kinderopvang Barbabella

KIKI is een Veelzijdig Educatie programma voor gastouders en kinderopvang, waarin ‘ontwikkelingsstimulering voor elk kind’ centraal staat. Met hulp van de beer Kiki en Boris de beer voert de pedagogisch werker activiteiten uit die vier ontwikkelingsgebieden van een kind stimuleren: Motoriek, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Spraak & Taal, Rekenprikkels.


De module VVE in de kinderopvang en Kiki de beer wordt erkend door de Nederlands Jeugd Instituut en de GGD als bijscholing. Via de gastouderacademie zijn diverse bijscholingen voor gastouders en kleinschalige kinderopvang te volgen.  In November 2015 heb ik via de gastouderacademie het VVE certificaat gehaald, waardoor ik de beren op speelse wijze kan inzetten om verschillende thema's aan te kondigen.


Kiki en Boris de beer zijn sinds november 2015 geintroduceerd in de opvang. Op de speelgoedkast wordt het thema ingericht. Daarna volgen er leuke, uitdagende activiteiten zoals creatieve activiteiten, themaspelletjes, zingen en rollenspellen. Alle activiteiten passen bij het betreffende thema en zijn toegespitst op de verschillende leeftijden. Kiki en Boris is er voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Elk thema sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Dat wil zeggen dat de kinderen door bezig te zijn met de thema’s meer leren over de wereld om hen heen.  Het speelse en informele leren van jonge kinderen blijft centraal staan. Ook kan een kind zelf een thema bedenken, waar haar of zijn interesse ligt. Het kan bijv. zijn naar aanleiding van een raket in een boekje. Het blijft voor mij altijd een uitdaging om bijv. het thema raket in te vullen en verder uit te werken. Een klein persoonlijk projectje voor het individuele kind. Er zal altijd ruimte zijn om kansen te grijpen!